Παραγωγική διαδικασία

Οι κυριότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι : ορείχαλκος, χαλκός, σίδηρος, αλουμίνιο, ανοξείδωτο,
τεφλόν, ερταλόν, ερτασετάλ κλπ. Η ποιότητα όλων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών είναι αρίστη και αυτό είναι
το πρώτο και καθοριστικό στάδιο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εξαρτημάτων.
Τα τορνιριστά εξαρτήματα που κατασκευάζει η εταιρεία μας, παράγονται από ράβδους ορειχάλκου, κατασκευασμένους σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 12164 και τα σφυρήλατα σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 12165 .

Τα παραγόμενα εξαρτήματα, ως προς την μέθοδο παραγωγής τους, είναι δύο ειδών :
•    Σφυρήλατα εν θερμώ ή θερμής εξέλασης, με ψυχρές κατεργασίες στην συνέχεια
•    Ψυχρής κατεργασίας εξ' αρχής (τορνιριστά) 

Ως προς την μορφή τους είναι :
•    Απλά αυτοτελή εξαρτήματα (π.χ. μαστοί, μούφες, γωνίες κλπ.)
•    Σύνθετα εξαρτήματα που αποτελούνται από περισσότερα του ενός τεμάχια (π.χ. διακόπτες καλοριφέρ, ασφάλειες     θερμοσιφώνων κλπ.)
•    
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, αποτελείται από :
•    πρέσες σφυρηλατήσεως εν θερμώ για την αρχική διαμόρφωση των προϊόντων
•    μηχανές πολλαπλών κατεργασιών για τις κατεργασίες στην συνέχεια
•    μονοάτρακτους και πολυάτρακτους αυτόματους τόρνους (ρεβόλβερ), για την παραγωγή τορνιριστών
•    μονταριστήρια, για την συναρμολόγηση των συνθέτων εξαρτημάτων και διάφορα βοηθητικά μηχανήματα
•    συσκευές ποιοτικού ελέγχου, για τους διαφόρους ελέγχους

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό του Ομίλου, αποτελείται από εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα τους.