ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ε.Β.Ε.Μ.  Α.Β.Ε.Ε.  -  TUBI  Α.Ε.Β.Ε.

Πρόκειται για έναν Όμιλο, αποτελούμενο από τις εταιρείες Ε.Β.Ε.Μ. & TUBI. Η αρχική εταιρεία, η Ε.Β.Ε.Μ., ιδρύθηκε το 1956 από τους Απόστολο Σοβαντζόγλου & Δημήτριο Κρόκο, ενώ η TUBI το 1980, οπότε και δημιουργήθηκε ο Όμιλος.

 Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του Ομίλου, είναι η παραγωγή ορειχάλκινων υδραυλικών εξαρτημάτων, καθώς και μεταλλικών εξαρτημάτων ακριβείας.

 Με το πέρασμα των χρόνων, πολλά έχουν αλλάξει. Αυτό όμως που έμεινε σταθερό, όλα αυτά τα χρόνια, είναι η φιλοσοφία των Εταιρειών μας και των ανθρώπων μας, η οποία συνοψίζεται στην υψηλή ποιότητα των παραγομένων εξαρτημάτων και προϊόντων του εμπορίου, καθώς και την ευελιξία στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη, σε ανταγωνιστικές πάντα τιμές και γρήγορη παράδοση.

 Πιστεύουμε, ότι η προσωπική επαφή και η αξιοπιστία, είναι ο καλύτερος τρόπος συνεργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΑΣΗΣ (ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ)

Όλα τα τορνιριστά εξαρτήματα, που κατασκευάζει η εταιρεία μας και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα θέρμανσης, συστήματα ψύξης, καθώς και σε ηλεκτρικά ή ηλιακά θερμοσίφωνα, περνάνε από διαδικασία ΑΠΟΤΑΣΗΣ (ΑΝΟΠΤΗΣΗΣ), για την ενίσχυση της αντοχής του εξαρτήματος, στις μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας και την αποφυγή του σπασίματος (cracking).